Kontaktné údaje

web:   www.regaly-nabytok.sk
email: obchod@regaly-nabytok.sk     - môžete využiť pre dopyt, objednávku alebo dotaz k produktom
          info@regaly-nabytok.sk           - pre všetky ostatné všeobecné informácie

Kancelária, vybavovanie reklamácií, podnetov, stažností a inej korešpodencie. (nie je výdajné miesto)

Biele Vody 265, 05376 Mlynky

Tel:      +421 220 283 878
Mob:   +421 944 470 465
Fax:     +421 233 331 764
e-mail: info@regaly-nabytok.sk

Fakturačné údaje

Jan Mihuc
Biele Vody 265
053 76 Mlynky
IČ: 45457085, DIČ: SK1081946943
Číslo účtu: FIO banka - 2500062354 / 8330

Registrace: Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 120-15612.